Succes gennem engagement

 

SideBySide Business henvender sig til topledere, ejerledere og specialister, der ønsker at udvikle sin forretning og person gennem et aktivt netværk. Via sparring og reflektion med andre ledere på samme niveau, tilføres hvert medlem en lang række nye ressourcer og kompetencer, der styrker hverdagen og sikre både bedre og hurtigere løsninger.

SideBySide Business hjulet viser værdistrømmen i netværket og medlemmernes udbytte ved aktiv deltagelse. Engagement kræves og forventes, men resulterer så også i synergi stort set uden en øvre grænse.

Hjulet symboliserer den løbende proces, der er i et aktivt netværk. Uanset hvor man står på, føres man gennem forløbet med samme udbytte. Kravet er, at man som medlem bidrager til den dynamiske proces, så hjulet kører og skaber synergi.

den-doer-havde-jeg-aldring-selv-aabnet
“Den dør havde jeg aldrig selv lukket op”
Olav Munksgaard, Direktør/partner, Infotool
"Det at være en del af et netværk er en forretningsmæssig beslutning"